T: 0182 571 902 |info@bewogo.nl
Home2023-06-29T19:52:58+00:00

Het bestuur van Beter Wonen Gouda nodigt u uit voor de

jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op

Dinsdag 13 juni  om 19.30 uur

( zaal open om 19.00 uur) in

Le Patapouf, Kolkmanstraat 1 in Gouda.

De vergadering bestaat uit de  volgende onderdelen: 

  • De jaarlijks noodzakelijke verantwoording aan leden
  • (Her)verkiezing bestuursleden
  • Kennismaking met Anne ter Steege  ( directeur-bestuurder Mozaïek Wonen)
  • Pauze
  • Presentatie energiebesparing door Klaas Gomes ( energie coach)
  • Napraten en gelegenheid tot afscheid nemen van Ton Renes

Onderstaand documenten die u alvast kunt downloaden.

Tijdens de ALV zijn een beperkt aantal geprinte exemplaren hiervan  beschikbaar:

Uitnodiging en agenda

Conceptnotulen ALV 13 april 2022

Jaarverslag/jaarplan

Financieel verslag

Huurdersmanifest

                                                                                                     

Per 1 januari 2023 geldt een prijsplafond voor energie.  Dat betekent een prijs voor 1 kWh €0,40 en een m3 gas €  1,45. Dit is vaak ver onder de marktprijs die de energieleverancier anders in rekening zou brengen. Maar let op! Er is een maximaal verbruik per maand verbonden waarvoor dit lagere tarief geldt.Daarboven moet het veel hogere markttarief worden betaald.  Het is dus aan te raden om de meterstanden per week/maand goed bij te houden, om onaangename  verrassingen bij jaarnota te voorkomen!            

    Hieronder ziet u de maximale hoeveelheden waarvoor het prijsplafond per maand geldt:

 

                                                

WAARSCHUWING: een aantal websites beveelt een petroleumkachel aan om (op kosten ) gas te besparen. Let hierbij wel op dat deze kachels geen rookgasafvoer hebben en de                  ( giftige) verbrandingsgassen dus in de kamer blijven hangen!  Bovendien verbruiken deze kachels bij verbranding zuurstof, dus het is altijd noodzakelijk om voldoende te ventileren door een of meer ramen open te zetten. Zo voorkomt u ook dat de concentratie koolmonoxide te hoog oploopt, met fatale gevolgen.    Het advies is om dit soort kachels niet te gebruiken in besloten ruimtes!!!

  Downloads

https://beterwonengouda.nl/wp-content/uploads/2022/04/Rapportage-Bewogo_V2.0    

https://beterwonengouda.nl/wp-content/uploads/2022/04/Presentatie-ALV-2021-v10000.ppt

https://beterwonengouda.nl/wp-content/uploads/2022/04/Gouds-Huurdersmanifest-2022-definitief.pdf

                                     


Beter Wonen is verhuisd naar nieuw kantoor!!!

Kantoor Bewogo Olympiadeplein 144 Gouda

Sinds februari heeft Beter Wonen Gouda een nieuw kantoor:

Het nieuwe adres:

Olympiadeplein 144,  2807 BH Gouda ( onder de Tribune)

Het telefoonnummer (0182-571902) en emailadres                             ( info@bewogo.nl) zijn ongewijzigd.

Beter Wonen Gouda

wat verandert er in 2022 voor huurders?

https://www.woonbond.nl/nieuws/wat-verandert-huurders-2022

12/2021

Voorkom enorme stijging kosten warmte!
12/2021
https://www.woonbond.nl/nieuws/voorkom-enorme-stijging-warmteprijzen

Het regeerakkoord: wat betekent dit voor huurders?

12/2021

https://www.woonbond.nl/nieuws/regeerakkoord-over-huren

Richtlijnen isolatie woningen en huuraanpassing
10/2021
https://www.woonbond.nl/nieuws/richtlijn-huurverhoging-isolatie-voordelig-huurders

Website is vernieuwd en in opbouw!

02/2019

Lees verder…..

Concept Huishoudelijk reglement

04/2019

Lees verder…..

Lokale lasten in Gouda hoger dan in regio-gemeenten

04/2019

Lees verder…..

Geen subsidie inbraakpreventie huurwoningen Gouda

03/2019

Lees verder…..

MaakGoudaDuurzaam

17 februari 19.30 uur lees meer

https://maakgoudaduurzaam.nl/

12/2019

Nieuwe regels huursubsidie per 2020!
12/2019
Lees verder..

Duurzaamheidsevent Gouda op 5 oktober Rabobank Jamessingel!
10/2019
Lees verder..

Gevolgen energieheffing 2020
10/2019
Lees verder..

Actie tegen verhuurdersheffing!
10/2019
Lees verder..

Nieuwe statuten Bewogo
09/2019
Lees verder…

Algemene Leden Vergadering op 5 juni 2019 in Le Patapouf!
03/2019
Lees verder..

Check of u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging!
05/2019
Lees verder..

Website is vernieuwd en in opbouw!

02/2019

Lees verder…..

Concept Huishoudelijk reglement

04/2019

Lees verder…..

Lokale lasten in Gouda hoger dan in regio-gemeenten

04/2019

Lees verder…..

Geen subsidie inbraakpreventie huurwoningen Gouda

03/2019

Lees verder…..