T: 0182 571 902 |info@bewogo.nl
Home2022-04-10T23:23:28+00:00

Het bestuur van Beter Wonen Gouda nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Datum: woensdag 13 april 2022 om 20.00 uur ( zaal open: 19.30 uur)               Locatie: Le Patapouf, Kolkmanstraat 1, Gouda.

Agenda:

Opening

Mededelingen

Concept-verslag vorige ALV 

(her)verkiezing bestuursleden

Jaarverslag/Jaarplan

Financieel verslag

Benoeming nieuwe kascommissie

Rondvraag

Afsluiting/aansluitend napraten/borrel

  Downloads

https://beterwonengouda.nl/wp-content/uploads/2022/04/Rapportage-Bewogo_V2.0    

https://beterwonengouda.nl/wp-content/uploads/2022/04/Presentatie-ALV-2021-v10000.ppt

https://beterwonengouda.nl/wp-content/uploads/2022/04/Gouds-Huurdersmanifest-2022-definitief.pdf

                                     


Beter Wonen is verhuisd naar nieuw kantoor!!!

Kantoor Bewogo Olympiadeplein 144 Gouda

Sinds februari heeft Beter Wonen Gouda een nieuw kantoor:

Het nieuwe adres:

Olympiadeplein 144,  2807 BH Gouda ( onder de Tribune)

Het telefoonnummer (0182-571902) en emailadres                             ( info@bewogo.nl) zijn ongewijzigd.

Beter Wonen Gouda

wat verandert er in 2022 voor huurders?

https://www.woonbond.nl/nieuws/wat-verandert-huurders-2022

12/2021

Voorkom enorme stijging kosten warmte!
12/2021
https://www.woonbond.nl/nieuws/voorkom-enorme-stijging-warmteprijzen

Het regeerakkoord: wat betekent dit voor huurders?

12/2021

https://www.woonbond.nl/nieuws/regeerakkoord-over-huren

Richtlijnen isolatie woningen en huuraanpassing
10/2021
https://www.woonbond.nl/nieuws/richtlijn-huurverhoging-isolatie-voordelig-huurders

Website is vernieuwd en in opbouw!

02/2019

Lees verder…..

Concept Huishoudelijk reglement

04/2019

Lees verder…..

Lokale lasten in Gouda hoger dan in regio-gemeenten

04/2019

Lees verder…..

Geen subsidie inbraakpreventie huurwoningen Gouda

03/2019

Lees verder…..

MaakGoudaDuurzaam

17 februari 19.30 uur lees meer

https://maakgoudaduurzaam.nl/

12/2019

Nieuwe regels huursubsidie per 2020!
12/2019
Lees verder..

Duurzaamheidsevent Gouda op 5 oktober Rabobank Jamessingel!
10/2019
Lees verder..

Gevolgen energieheffing 2020
10/2019
Lees verder..

Actie tegen verhuurdersheffing!
10/2019
Lees verder..

Nieuwe statuten Bewogo
09/2019
Lees verder…

Algemene Leden Vergadering op 5 juni 2019 in Le Patapouf!
03/2019
Lees verder..

Check of u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging!
05/2019
Lees verder..

Website is vernieuwd en in opbouw!

02/2019

Lees verder…..

Concept Huishoudelijk reglement

04/2019

Lees verder…..

Lokale lasten in Gouda hoger dan in regio-gemeenten

04/2019

Lees verder…..

Geen subsidie inbraakpreventie huurwoningen Gouda

03/2019

Lees verder…..