T: 0182 571 902 |info@bewogo.nl
Home2024-04-29T22:24:26+00:00

Advies huurverhoging 2024:

 Het bestuur heeft een negatief advies uitgebracht op voorstel huurverhoging 2024 van Mozaïek Wonen.  Belangrijkste reden hiervoor is dat het bestuur van mening is dat ook Mozaïek Wonen zelf de broekriem moet aanhalen en  niet alle kosten een op een op huurders moet verhalen.

Het bestuur is niet blind voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals hogere kosten en de noodzaak om het tekort aan betaalbare woningen aan te pakken. Maar steeds meer huurders komen in de financiële problemen en zijn daarom van mening dat niet de maximaal toegestane huurverhoging moet worden toegepast.

Hieronder treft u ons advies aan met de onderbouwing:

https://beterwonengouda.nl/wp-content/uploads/2024/02/advies-huuraanpassing-2024-def.pdf

Aanvragen eenmalige huurverlaging:

In twee gevallen kunt u onder bepaalde voorwaarden een verzoek doen tot huurverlaging:

Wanneer u al enkele jaren inkomensafhankelijke huurverhoging heeft moeten betalen en uw inkomen gedaald is

Wanneer u een laag inkomen heeft en u voor 2023 in een woning met een hoge huur woont.

In onderstaand schema staan beide situaties uitgewerkt:


Beter Wonen  kantoor!!!

Kantoor Bewogo Olympiadeplein 144 Gouda

Beter Wonen Gouda  kantoor:

Het adres:

Olympiadeplein 144,  2807 BH Gouda ( onder de Tribune)

Het telefoonnummer (0182-571902) en emailadres                             ( info@bewogo.nl) zijn ongewijzigd.

Beter Wonen Gouda

wat verandert er in 2022 voor huurders?

https://www.woonbond.nl/nieuws/wat-verandert-huurders-2022

12/2021

Voorkom enorme stijging kosten warmte!
12/2021
https://www.woonbond.nl/nieuws/voorkom-enorme-stijging-warmteprijzen

Het regeerakkoord: wat betekent dit voor huurders?

12/2021

https://www.woonbond.nl/nieuws/regeerakkoord-over-huren

Richtlijnen isolatie woningen en huuraanpassing
10/2021
https://www.woonbond.nl/nieuws/richtlijn-huurverhoging-isolatie-voordelig-huurders

Lokale lasten in Gouda hoger dan in regio-gemeenten

04/2019

Lees verder…..

Geen subsidie inbraakpreventie huurwoningen Gouda

03/2019

Lees verder…..