T: 0182 571 902 |info@bewogo.nl
Advies2019-03-31T21:53:05+00:00

Advies Huuraanpassing 2019.

Het bestuur van Beter Wonen Gouda heeft een advies uitgebracht over de huuraanpassing 2019.

Een deel van de huurders heeft moeite om nog rond te kunnen komen.  Bovendien blijkt dat huurders in vergelijking tot eigenaren van woningen een groter deel van hun inkomsten kwijt zijn aan woonlasten. Voor het bestuur van Bewogo dan ook, bij het opstellen van het advies, een belangrijk criterium om te komen tot woonlastenverlichting.  Dat betekent dus een huuraanpassing onder inflatieniveau                  ( voor 2019: 1,6%). Het advies in kort bestek:

  • Een generieke huurverhoging van 1%
  • Streefhuur terugbrengen naar 70% ( ter compensatie van WOZ-waardestijging vastgoed in WWS)
  • Woningen met een energielabel E of slechter: geen huurverhoging ( i.v.m. bovenmatige stijging energielasten)
  • Aftoppingsgrens handhaven op €720,42 ( sociale huur)
  • Geen inkomensafhankelijke huurverhoging ( huur gerelateerd aan kwaliteit van woning)
  • Vermelding punten ( WWS) woning in brief huuraanpassing 2019
  • Huurders informeren over aanvraag huurverlaging ( bij inkomstendaling)

Helaas heeft Mozaïek Wonen inmiddels laten weten een groot deel van onze adviezen niet over te nemen!