T: 0182 571 902 |info@bewogo.nl

ALV 2020

/ALV 2020
ALV 20202020-07-02T20:24:04+00:00

Zoals eerder aangegeven kon, door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, de geplande Algemene Leden Vergadering op 22 april 2020  geen doorgang vinden.

Er is nu een nieuwe datum gekozen 14 oktober 2020 en we hopen dat het bestuur dan wel het Jaarverslag, het Jaarplan en het Financieel Jaarverslag 2019 kunnen presenteren en aan de leden voor te leggen.

In onze Info nummer 2 ( juli 2020) is een enquête-formulier opgenomen. Op deze manier houden we toch een beetje contact met onze leden. U kunt het ingevulde formulier zonder postzegel naar ons antwoordnummer ( 98100 2800 VB Gouda) opsturen.

We hopen u in de info nummer 3 ( verschijnt begin oktober 2020) de definitieve uitnodiging voor de ALV  op 14 oktober 2020 te kunnen sturen.

Het bestuur van Bewogo