T: 0182 571 902 |info@bewogo.nl

About

/About
About2019-03-31T21:44:40+00:00

Beter Wonen Gouda is de (belangen)vereniging van huurders van een woning van Mozaïek Wonen in Gouda.

De werkzaamheden  bestaat uit het behartigen van de belangen van onze leden. Dat doet het bestuur o.a.  in het overleg met de directie van Mozaïek Wonen en het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen m.b.t.  beleid en beheer van woningen in Gouda.

Voorbeelden van onze activiteiten zijn het( jaarlijks) advies over de huuraanpassing, onderhoud, energiebesparing, overlast, enz.

Het huidige bestuur bestaat uit 6 bestuursleden:

Voorzitter           : Ton Renes

Secretaris             : Peter-Paul Jaspers

Penningmeester: Piet Verboom

Algemeen lid      : Jan Hafkamp

Algemeen lid       : Wim Pasman

Algemeen lid       : Ben Revet