Bockenbergstraat

««complexnummer
T-0058-A

wijk
Korte Akkeren

adressen
Bockenbergstraat
Walvisstraat

opzichter
Peter Kasbergen

contactpersoon bewonerscommissie
Mevr. G.G. Rijsbergen, Turfsingel 23b
tel. 06 - 43410070