St. Jozefstraat

««



complexnummer
T-0302-A

wijk
Kort Haarlem

adressen
Coornherststraat
Van Heusdestraat
Johan den Haenstraat
Karnemelksloot
De Lange van Wijngaardenstraat
St. Josephstraat
Zoutmanstraat 2 t/m 32

opzichter
Alex Hakvoort

contactpersoon bewonerscommissie
Dhr. M. de Vries
st. Josephstraat 47
tel. 0182 - 516003
email: mariusdevries@versatel.nl