Wat doen we?

BeWoGo wil haar doel bereiken door:
  • het opbouwen en instandhouden van een huurdersorganisatie;
  • het beleggen van bijeenkomsten met bewonersorganisaties en leden (Algemene Ledenvergadering) en het houden van een spreekuur;
  • het verstrekken van informatie aan haar leden en Woningstichting Mozaïek Wonen;
  • het adviseren van beide partijen;
  • het deelnemen aan overleg met de directie van Woningstichting Mozaïek Wonen en het opkomen voor de belangen van haar leden.