2018

Het bestuur van Beter Wonen Gouda nodigt u uit voor

De Algemene Ledenvergadering Beter Wonen Gouda

Datum: 21 juni 2018 Aanvang 20.00 uur ( zaal open 19.30 uur)
Locatie: Le Patapouf Kolkmanstraat 1-3 Gouda
-------------------------------------------------------------------------------
Informatie over de ALV:

agenda alv juni 2018

concept verslag ALV juni 2017

jaarverslag 2017/jaarplan 2018

concept statuten nieuw

toelichting statuten ev

huishoudelijk reglement

huidige statuten statuten

gouds huurders manifest

financieel jaarverslag 2017