adviezen 2016

In de nieuwsbrief van januari 2017 maken wij melding van de adviezen die wij in 2016 hebben uitgebracht. Mocht u als lid interesse hebben kunt u ons advies lezen en de reactie van Mozaïek Wonen. Mocht u vragen hebben over de adviezen stuur ons een mail waarop wij kunnen reageren. Voor de nieuwsbrief: klik hier
De adviezen die in 2016 zijn uitgebracht:
Advies tarieven warmtewet/blokverwarming: Voor het complete advies: klik hier
Advies huurverhoging 2016: Voor het complete advies: klik hier
Advies korting bij verkoop: Voor het complete advies: klik hier
Advies kosten fonds klein onderhoud: Voor het complete advies: klik hier
Advies huurvoorwaarden/contracten: Voor het complete advies: klik hier
Advies onderhoud: Voor het complete advies : klik hier
Zienswijze fusie met Woonmaat Moordrecht: Voor het complete advies : klik hier Verder gaan we de informatie met u intensiveren door 6 maal per jaar nieuws en korte berichten te publiceren in de Goudse Post. In 2017 kunnen wij u daardoor beter en sneller informeren over de door ons uitgebrachte adviezen. Tevens brengen wij de activiteiten van de vereniging onder de aandacht van een groter publiek ( niet- leden en bv gemeente raadsleden en belangen groepen op het gebied van huren en wonen.). Voor de nieuwsbrief: klik hier