Spoorboekje

Waarom een spoorboekje?


Zowel bewonerscommissies als Mozaïek Wonen behartigen de belangen van onze huurders. Om samen op het goede spoor te blijven, hebben wij dit spoorboekje gemaakt. Dit is een praktische handleiding voor bewonerscommissies en medewerkers van Mozaïek Wonen over wat we van elkaar kunnen ( en mogen) verwachten en is een afspiegeling van het formele afsprakenkader Mozaïek Wonen en bewonerscommissies zoals vastgelegd in het Reglement voor bewonerscommissies 2009