Renovatie/sloop complexen

Bij renovatie/sloop van complexen of gedeelten daarvan betreft het zeer ingrijpende aanpassingen in de woning of zelfs sloop om dan weer plaats te maken voor nieuwbouw. In dergelijke gevallen zal er een renovatiecontract tussen huurder en verhuurder worden opgesteld, waarin afspraken worden gemaakt over: de verbeteringen die worden aangebracht, het eventueel betrekken van een wisselwoning, de opleverdatum, de huurprijs na verbetering etc. Gaat het over sloop, dan zal er ook een Sociaal Statuut worden opgesteld of een reeds geldig Sociaal Statuut van kracht worden. In het Sociaal Statuut zijn de rechten en plichten van bewoners bij wijkvernieuwing geregeld. Een belangrijk onderdeel is de vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten.