Woonvisie Gouda 2007

De brief uit 2008 is nog steeds actueel. Het bestuur volgt nog steeds de uitgangspunten zoals toen verwoord. Meer sociale huurwoningen bouwen en woonlasten / energiebesparing. In de afgelopen jaren is er veel gesproken door alle partijen maar is er nog weinig resultaat bereikt.