Mozaïek Wonen

Stichting Mozaïek Wonen is een woningcorporatie gevestigd in Gouda, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 Woningwet. Mozaïek Wonen is per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van Woonstichting Ter Gouw en Het Volksbelang. Per 1 januari 2006 is daar Woningstichting Bodegraven aan toegevoegd. Mozaïek Wonen heeft nu ruim 10.000 woningen in bezit/beheer in Gouda, Bodegraven en Moordrecht.

Mozaïek Wonen is direct bereikbaar onder telefoonnummer 0182-69 29 69 of via het emailadres: info@mozaiekwonen.nl . Natuurlijk heeft Mozaïek Wonen een zeer uitgebreide website: www.mozaiekwonen.nl.

Verzoeken tot het uitvoeren van reparaties kunnen zowel telefonisch als via de email worden doorgegeven.