Koepel met Bodegraven

Na de fusie van Mozaïek Wonen met Woonstichting Bodegraven waren er weer twee afzonderlijke Huurdersverenigingen. Voorlopig is besloten dat beide Huurdersverenigingen samenwerken in een ‘koepel’. Dit houdt in dat er samen wordt opgetrokken in het overleg met Mozaïek Wonen in dié zaken die over de gemeentegrens heen van belang zijn voor de huurders van zowel Gouda als Bodegraven. Deze samenwerking is vastgelegd in het ‘Het Reglement van Overleg Koepel en Mozaïek Wonen’ en een ‘Huishoudelijk Reglement Koepel’. Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda kan afzonderlijk in gesprek gaan met de corporatie als het zaken betreft die uitsluitend van belang zijn voor de huurders in Gouda.