Gluurverhoging

Als huurdersvereniging hebben wij in koepelverband gesproken over de extra huurverhoging van maximaal 5% voor inkomens boven de €43000
In bijgaande brief kunt u onze reactie hierop lezen.