Klachtencommissie

De klachtencommissie adviseert de directie van Mozaïek Wonen gevraagd of ongevraagd met betrekking tot de behandeling van klachten over het handelen of nalaten van de corporatie en over het handelen of nalaten van personen die voor de corporatie werkzaamheden verrichten. De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (niet afkomstig uit de regio) en afgevaardigden van Mozaïek Wonen en de Huurdersverenigingen Gouda en Bodegraven. Een klacht kan worden ingediend door een individuele bewoner, de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie. Klachten worden schriftelijk ingediend op een klachtenformulier, verkrijgbaar bij Mozaïek Wonen.

Het reglement kunt u hier vinden