Reglement bewonerscommissies

In de overlegwet wordt geregeld wat de rechten en plichten van een bewonertscommissie zijn. Voor de volledige tekst klikt u op deze link bewonerscommissie