Overlegwet

De overlegwet -overeenkomst is opgesteld met als doel:
a. het verduidelijken van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van Mozaïek Wonen, BeWoGo, HV Bodegraven ( samen vormend de koepel) en van bewonerscommissies;
b. regels en procedures af te spreken om Overlegwet-rechtenh en -verplichtingen tussen partijen en bewonerscommissies te verduidelijken en te structureren, teneinde een goede overlegrelatie te bevorderen.

Voor de volledige tekst klikt u op deze link overlegwet