Vergaderruimte

Gebruik vergaderruimte

Ons kantoor op de Snoystraat 4 is te gebruiken door anderen.
Hiervoor moet men een aanvraag indienen bij het bestuur, die vervolgens aan de hand van onderstaande criteria toetst of de aanvraag wordt gehonoreerd.
Aanvraag kunt u indienen via mail of telefonisch. Zie de website voor contactgegevens.

Criteria voor het indienen van een aanvraag:

- Er moet sprake zijn van enige binding met woon / huur belangen
- Er dient een bestuurslid van Beter Wonen Gouda aanwezig te zijn of in de commissie van de aanvrager te zitten
- In het gebruik van het kantoor gaat het bestuur van Beter Wonen Gouda altijd voor
- Er wordt op volgorde van aanmelding gereserveerd ( mits niet in gebruik)
- Notitie in agenda is vereist om dubbele afspraken te voorkomen

Afspraken tijdens gebruik:

- Voor het onbeperkt drinken van koffie en thee, een enkele kopieeropdracht en het gebruik van keuken, toilet,gas en licht vraagt Beter Wonen €5 per avond
- Servies na afloop in de keuken zetten.
- Bij serviesbreuk graag een melding
- Tijden van overleg zijn vastgesteld binnen 19.00 – 22.00 uur
- Uitzonderingen of extra wensen zijn altijd bespreekbaar