Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen huurverhoging? Klachten over de huurverhoging moet gericht worden aan de Huurcommissie, de officiële en onafhankelijke geschillencommissie op het gebied van huur en verhuur. De huurcommissie oordeelt hoofdzakelijk over geschillen over de huurprijs, de huurverhoging en de servicekosten op grond van de regels uit de Huurprijzenwet woonruimte.

Zie belangrijke adressen.