ZAV beleid

ZAV staat voor Zelf Aangebrachte Veranderingen.
Dit is vaak een punt van meningsverschil bij het verlaten van een woning.
De corporatie vindt al snel dat de woning in oude staat moet worden teruggebracht.
Dit komt voort uit hun optiek van "verhuurbaarheid" en "het tegengaan van waardevermindering".
Sommige voorbeelden laten zich raden: plaats u zelf bijvoorbeeld een bordeaurode keuken, dan is dat een "niet verhuurbare kleur", een volgende bewoner hoeft die kleur niet te accepteren en moet u dus zelf weer de keuken verwijderen en voor een standaard keuken zorgen.
Ons advies is dan ook altijd, dat u vooraf met de corporatie overlegt wat u wilt vervangen; geven zij akkoord (op schrift vragen!) dan komt u bij het verlaten van de woning niet in de problemen.
Er zijn wettelijke regels voor ZAV, maar ook kan elke corporatie nog eigen regels toevoegen.
Bij twijfel en twistpunten met de corporatie kunt u de Huurdersverening om advies en/of bemiddeling vragen.
In de woonwijzer staat een uitgebreide tabel onder het kopje klussen en verbouwen wat wel en niet is toegestaan