Complexen

Een complex is een verzameling van tenminste 20 woongelegenheden van de verhuurder die in elkaars nabijheid liggen en financieel, administratief en qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen’. De woningen van Mozaïek Wonen in Gouda liggen verspreid over de stad. Om een zo eenvoudig mogelijk overzicht van de juiste locatie van bepaalde woningen te krijgen, is er een verdeling gemaakt in complexen. Mozaïek Wonen heeft 44 complexen in eigendom en/of beheer. Helaas is niet elk complex vertegenwoordigd door een bewonerscommissie.

Kijk voor meer informatie over de complexen in de rubriek uw wijk.