Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een organisatie van bewoners van een bepaald complex. Zo’n bewonerscommissie is voor de Huurdersvereniging van zeer groot belang, omdat deze commissie die zaken aandraagt welke voor de bewoners van een complex van belang zijn. Er is minimaal 3 maal per jaar een zgn. ‘voorzittersoverleg’ met de Huurdersvereniging. Bewonerscommissies kunnen ook rechtstreeks in contact treden met de Woningcorporatie. De rechten en plichten van een bewonerscommissie zijn vastgelegd in het Reglement Bewonerscommissies van Mozaïek Wonen.

Kijk voor meer info bij Complexen.