Downloads

Hier kunt u door het bestuur geselecteerde artikelen vinden die de achtergrond verschaffen van een beleidsuitgangspunt of standaardbegrip in de volkshuisvestinmg. Het bestuur laat de artikelen aansluiten op standpunten verwoord in het jaarverslag, adviezen en opinie welke ook op deze site zijn te vinden.