Vorstmanstraat

««complexnummer
T-0063-A

wijk
Korte Akkeren

adressen
Vorstmanstraat

opzichter
Peter Kasbergen

contactpersoon bewonerscommissie
Mevr. M. van de Hoonaard, Vorstmanstraat 53
tel. 0182 - 51 69 51