Wie zijn we?

Beter Wonen Gouda (BeWoGo) is een onafhankelijke huurdersvereniging, notarieel vastgelegd na de fusie met huurdersvereniging Ons Volksbelang in 2006. Beter Wonen Gouda heeft als doel de belangen te behartigen van bewoners die een woning huren van Woningstichting Mozaïek Wonen in Gouda. Om het doel te kunnen verwezenlijken en de wettelijke middelen optimaal te kunnen benutten heeft BeWoGo een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Woningstichting Mozaïek Wonen. Hierin is vastgelegd dat Mozaïek Wonen BeWoGo erkent als, enige, wettelijke vertegenwoordiger van de huurders, in de zin van de Overlegwet.

De Huurdersvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam (nummer 24326366) en lid van de Nederlandse Woonbond (nummer 133076).