Welkom bij Beter Wonen Gouda

PRINCIPE-AKKOORD POSITIEVE ZIENSWIJZE FUSIE MET DE WOONMAAT!!!

Op 8 september hebben Bewogo, HVBodegraven en Mozaiek Wonen een principe-akkoord gesloten betreffende een fusie met Stichting de Woonmaat.

Een moeizaam proces dat in een ( te ) korte tijd afgerond moest worden. Uiteindelijk toch met een postief resultaat.

Belangrijkste punt was het borgen dat eventuele tegenvallers van de fusie niet voor rekening van de huurders zou gaan komen. Daarvoor heeft Bewogo verregaande eisen gesteld aan een eventuele fusie. Tegenvallers mogen niet via de huur of op het onderhoud/duurzaamheid worden verhaald. Deze en nog een aantal aanvullende eisen worden vastgelegd in de definitieve versie van de zienswijze. Deze volgt begin volgende week en zal ook vanaf de website te downloaden zijn.

Het bestuur van Bewogo