Welkom bij Beter Wonen Gouda

In verband met de vakantie is het kantoor beperkt open en komen de reguliere bezoekuren tijdelijk te vervallen!
Vanaf 8 augustus is het kantoor weer geopend.

Bij dringende vragen: stuur een email ( info@bewogo.nl) of spreek het antwoordapparaat in met uw vraag. Dan wordt er z.s.m. met u contact opgenomen.
-------------------------------------------------------------------------------
Informatie over de ALV:

agenda alv juni 2018

concept verslag ALV juni 2017

jaarverslag 2017/jaarplan 2018

concept statuten nieuw

toelichting statuten ev

huishoudelijk reglement

huidige statuten statuten

gouds huurders manifest

financieel jaarverslag 2017

Errata bij jaarverslag en info juni 2018