Welkom bij Beter Wonen Gouda

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 6 juni 2017!

Beste leden,

Op 6 juni 2017 houdt Bewogo de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Locatie: Lepatapouf Kolkmanstraat Gouda
Tijd: Aanvang: 19.30 uur: zaal open vanaf 19.00 uur

Een beleidsmedewerker van de Woonbond zal een inleiding geven over het thema "betaalbare huren" !

Voor de complete agenda: klik hier

2016 was een turbulent jaar voor het bestuur:
  • de afhandeling van onderzoek van "de woonbond;;
  • afhandeling gedwongen ontslag van de administratief medewerkster
  • het voor het eerst gesprekken voeren met gemeente over prestatie-afspraken
  • het uitbrengen van diverse adviezen ( o.a. huurverhoging, warmtewet, fonds klein onderhoud, )
  • het aankaarten van problemen m.b.t. ( planmatig) onderhoud
  • het uitbrengen van een zienswijze m.b.t. fusie met de Woonmaat ( wbv Moordrecht)
  • het actualiseren van de statuten
  • de krappe financiële positie


Het beleidsplan, jaarverslag en conceptnotulen van de vorige ALV treft u binnenkort hier aan klik hier

Voor het voorstel wijziging statuten ( in geel) klik hier
Tot ziens op 6 juni 2017!